नेपाल
स्थानीय तहहरुको विवरण
Cinque Terre
महानगरपालिका
Cinque Terre
उप-महानगरपालिका
११
Cinque Terre
नगरपालिका
२७६
Cinque Terre
गाँउपालिका
४६०
Cinque Terre
जम्मा नपा/गापा
७५३
Cinque Terre
जम्मा जि.स.स
७७
Cinque Terre
जम्मा वडा संख्या
६७४३
Cinque Terre
जम्मा जनसंख्या
२६४९४५०४

स्थानीय तहहरुको वेवसाईटको विवरण हेर्नका लागी यहाँ Click गर्नुहोस ।
यस पोर्टलमा उद्धृत विवरणमा कुनै फरक वा दुविधा भए नेपाल राजपत्र, सम्बन्धित निकायका आधिकारिक दस्तावेज वा कानुन किताब व्यवस्था समितिको प्रकाशनले मान्यता पाउनेछ ।